Bingo Ynni Pecyn Cychwyn


Bingo Ynni Pecyn Cychwyn

 

Templed Poster Digwyddiad Ynni Hwylus

Poster drafft i sefydliadau eu defnyddio wrth gynnal digwyddiadau sy'n ymwneud ag ynni. Gellir personoli'r poster gyda logos a manylion y digwyddiad.

 

Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni

Mae Ynni Bingo yn gêm ryngweithiol hwylus y gellir ei chwarae mewn unrhyw ddigwyddiad er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o effeithlonrwydd ynni gan ganiatáu i chwaraewyr gael gêm o bingo, wrth dderbyn ffeithiau am fesurau arbed ynni gyda phob rhif a elwir. Mae'r ddogfen hon yn darparu cyfarwyddiadau llawn i'r rhai sydd am gynnal gêm o Bingo Ynni.

 

Cardiau Bingo Gwag

Cardiau bingo gwag am 3 i 6 gemau rhif. Gweler Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni am ragor o wybodaeth.

 

Carden Galw Bingo Ynni 1 – 40

Rhifau Bingo gydag awgrymiadau arbed ynni. Gweler Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni am ragor o wybodaeth.

 

Cardiau Bingo wedi'u hargraffu o flaen llaw

Cardiau bingo wedi'u hargraffu gyda 6 rhif. Gweler Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni am ragor o wybodaeth.

Other Categories

The information contained within these resources was correct at the time of publication. The resources are intended as a guide/template so please check the content carefully before use and update/amend if necessary.