1. 2020 Smart Energy GB in Communities Programme

NEA leads part of Smart Energy GB's partnerships programme working with trusted intermediaries to support people who might otherwise experience a barrier to engaging with the smart meter rollout.

2. Ex Service Members

Key Considerations For Ex-Service Personnel

The serving and ex-service community may encounter a unique combination of issues that can place them in a particularly vulnerable position with their gas and electricity.

3. Funding support

Funding support

Warm Home Discount (WHD) is a government-led scheme regulated by Ofgem that offers extra support to customers who may be struggling to afford their energy.

4. Dementia Awareness

Support information for people living with Dementia

Those living with or caring for people with dementia may use more gas and electricity resulting in higher energy bills. This article looks at support available to those living with dementia and their carers.

5. Templed Poster Digwyddiad Ynni Hwylus

Templed Poster Digwyddiad Ynni Hwylus

Poster drafft i sefydliadau eu defnyddio wrth gynnal digwyddiadau sy'n ymwneud ag ynni. Gellir personoli'r poster gyda logos a manylion y digwyddiad.

6. Pum Cam Syml i Reoli Eich Biliau Ynni

Pum Cam Syml i Reoli Eich Biliau Ynni

Cyngor uniongyrchol ar gyfer rheoli'ch biliau ynni i'ch helpu i fforddio i gadw'n gynnes.

7. Pecyn Cyngor Ynni ar gyfer Cartrefi heb Nwy Prif gyflenwad

Pecyn Cyngor Ynni ar gyfer Cartrefi heb Nwy Prif gyflenwad

Cyngor ymarferol ar arbed ynni a lleihau costau tanwydd ar gyfer cartrefi oddi ar y grid nwy prif gyflenwad.

8. Delio â Lleithder a Chyddwysiad

Delio â Lleithder a Chyddwysiad

Mae'r daflen hon yn esbonio sut y cafodd llaith a chyddwysiad ei achosi â'r effaith y gallai ei gael ar gartref yr unigolyn. Mae'n darparu'r awgrymiadau gorau i leihau cyddwysiad yn y cartref.

9. Carden Sgorio Cwis Lluniau

Carden Sgorio Cwis Lluniau

Cardiau Sgorio i chwaraewyr y Cwis Lluniau i nodi eu hatebion. Gweler Cyfarwyddiadau Cwis Lluniau am ragor o wybodaeth.

10. Atebion Cwis Lluniau

Atebion Cwis Lluniau

Yr atebion i'r Gêm Cwis Lluniau. Gweler Cyfarwyddiadau Cwis Lluniau am ragor o wybodaeth.

11. Cwis Lluniau

Cwis Lluniau

Mae arbed arian yn hawdd gyda'r cwis lluniau hwn. Gweler Cyfarwyddiadau Cwis Lluniau am ragor o wybodaeth.

12. Cyfarwyddiadau Cwis Iluniau

Cyfarwyddiadau Cwis Iluniau

Cyfarwyddiadau ar gyfer gêm effeithlonrwydd ynni aml-ddewis y gellir ei chwarae mewn digwyddiadau ynni i wneud ymwybyddiaeth effeithlonrwydd ynni yn fwy hwylus a chofiadwy!

13. Gêm Watedd

Gêm Watedd

PowerPoint y Gêm Watedd. Gellir cyflwyno'r gêm hon fel PowerPoint ond mae'n gweithio'n well os gopïwch y lluniau ar gerdyn (A3 neu fwy!!). Gweler Cyfarwyddiadau'r Gêm Watedd am ragor o wybodaeth.

14. Cwis Arbed Ynni

Cwis Arbed Ynni

Cwis hwylus yw hwn i'w ddefnyddio mewn digwyddiadau neu weithdai ynni i gynorthwyo'r rhai sy'n mynychu i ddeall sut eu bod nhw'n ynni effeithlon (neu os nad ydynt!). Nôd y cwis yw canfod a yw'r rhai sy'n cymryd rhan yn 'arbedwyr ynni' neu 'wastraffwyr ynni'.

15. Cyfarwyddiadau Gêm Watedd

Cyfarwyddiadau Gêm Watedd

Wedi'i ddatblygu a'i atgynhyrchu gyda chaniatâd Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Bolton a Chyngor Bolton, mae'r Gêm Watedd yn gêm ryngweithiol hwylus y gellir ei chwarae mewn unrhyw ddigwyddiad er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o faint mae eitemau cartref bob dydd yn costio i'w defnyddio, i helpu preswylwyr tai i reoli eu hegni'n well. Mae'r ddogfen hon yn darparu cyfarwyddiadau llawn i'r rhai sydd am redeg y Gêm Watedd. Mae'r gêm yn gweithio'n gystal hefyd fel cyflwyniad PowerPoint neu ar gardiau wedi'u hargraffu.

16. Cardiau Bingo wedi'u hargraffu o flaen llaw

Cardiau Bingo wedi'u hargraffu o flaen llaw

Cardiau bingo wedi'u hargraffu gyda 6 rhif. Gweler Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni am ragor o wybodaeth.

17. Carden Galw Bingo Ynni 1 – 40

Carden Galw Bingo Ynni 1 – 40

Rhifau Bingo gydag awgrymiadau arbed ynni. Gweler Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni am ragor o wybodaeth.

18. Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni

Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni

Mae Ynni Bingo yn gêm ryngweithiol hwylus y gellir ei chwarae mewn unrhyw ddigwyddiad er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o effeithlonrwydd ynni gan ganiatáu i chwaraewyr gael gêm o bingo, wrth dderbyn ffeithiau am fesurau arbed ynni gyda phob rhif a elwir. Mae'r ddogfen hon yn darparu cyfarwyddiadau llawn i'r rhai sydd am gynnal gêm o Bingo Ynni.

19. Cwis Lluniau Pecyn Cychwyn

Cwis Lluniau Pecyn Cychwyn

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i hyrwyddo a rhedeg sesiwn cwis lluniau cymunedol. Mae cyfarwyddiadau llawn wedi'u cynnwys ond gallwch addasu'r cwis, fodd bynnag, mewn unrhyw ffordd!

20. Bingo Ynni Pecyn Cychwyn

Bingo Ynni Pecyn Cychwyn

Mae'r pecyn hwn yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i hyrwyddo a rhedeg sesiwn bingo ynni cymunedol. Darllenwch trwy'r ddogfen Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni yn gyntaf am awgrymiadau ar sut i gael y gorau ô'ch sesiwn.

21. Cardiau Bingo Gwag

Cardiau Bingo Gwag

Cardiau bingo gwag am 3 i 6 gemau rhif. Gweler Cyflwyniad a Chyfarwyddiadau Bingo Ynni am ragor o wybodaeth.

22. Cymraeg

Wefan Gweithrediad Cymunedol ar Dlodi Tanwydd

Croeso i'r adran iaith Gymraeg o wefan Gweithrediad Cymunedol ar Dlodi Tanwydd! Ers ei lansio ym 2016, mae'r wefan wedi gwneud gwybodaeth ymarferol ac adnoddau ar gael i grwpiau ac asiantaethau lleol di-ri, gan eu helpu i helpu eraill sy'n byw mewn tlodi tanwydd (1). Am fod bron i un o bob pedair aelwyd yng Nghymru yn byw mewn tlodi tanwydd a hyd at 65% o bobl yn siarad Cymraeg (2) mewn rhai ardaloedd, roeddem yn meddwl ei bod hi'n bwysig gwneud ein hadnoddau mwyaf poblogaidd yn 'y gymuned' ar gael yn yr iaith Gymraeg. Gobeithiwn y bydd yr adnoddau hyn â'r pecynnau cychwynnol yn ddefnyddiol. Dylech eu lawr lwytho mor aml ag y dymunwch a chofiwch ymweld â'r brif wefan am dudalennau adnoddau a gwybodaeth eraill (yn Saesneg). Hoffai NEA ddiolch i Dîm Adran Yr Iaith Gymraeg British Gas am eu cymorth wrth gyfieithu'r adnoddau hyn.

23. Blank Bingo Cards

For Energy Bingo games

Blank bingo cards for use with the Energy Bingo games.

24. Energy Bingo Callers Card 1 to 20

Energy Bingo Callers Card 1 to 20

Ideas for your bingo caller to use whilst running your own Energy Bingo event, each one relates to an energy saving tip!

25. Energy Bingo Callers Card 1 to 40

Energy Bingo Callers Card 1 to 40

Ideas for your bingo caller to use whilst running your own Energy Bingo event, each one relates to an energy saving tip!

26. Energy Bingo Intro and Instructions

Energy Bingo Intro and Instructions

Everyone loves a game of bingo and this energy efficiency version gives you the opportunity to provide valuable energy saving tips in a fun environment.

27. Pre-printed Bingo Cards

Pre-printed Bingo Cards

Complete with 6 number and images these neat little cards will allow you to conduct a quick game of Bingo or several quick games depending on how long you are wanting your session to take.

28. A Guide To Develop And Deliver A Localised Workshop

A Guide To Develop And Deliver A Localised Workshop

Running Localised Workshops for leaders/members of local community groups can help increase capacity to tackle fuel poverty whilst connecting with some harder to reach people. Benefit from the experiences of others by using this guide to help you develop and deliver a workshop in your area.

29. Attendance Sheet Template

Attendance Sheet Template

Keep a record of who attends your Localised Workshop using this handy template.

30. Ideas Into Action Template

Ideas Into Action Template

Making action planning easy, this template provides a format that can be adapted to suit your own requirements.

31. Invite Flyer Poster Template

Invite Flyer Poster Template

A handy editable poster which can be used or adapted to promote your Localised Workshop.

32. Prize Draw Acceptance Form Template

Prize Draw Acceptance Form Template

A basic acceptance form template that can be adapted to suit local purposes.

33. Workshop Presentation Template

Workshop Presentation Template

A detailed PowerPoint presentation to support the delivery of a Localised Workshop. This is an editable resource which can be changed to include local, relevant information.

34. Energy Scams

Tips to avoid falling victim

We all receive visits, correspondence and emails for organisations purporting to provide a genuine service or too-good-to-miss offer. Unfortunately, many of these can be scams which affect the lives of millions.

35. Unpicking Energy Price Caps

What they are and who will benefit?

Energy price caps have featured in the media over recent months but do you really know what they are and who will benefit? This article unpicks the detail, providing just the useful facts.

36. Citizens Advice Wheels to Warmth

Where will my office be today? One day it may be a pub car park, the next a village green – one thing is certain it's not the same two days in a row. And that's the beauty of our 'Wheels to Warmth' project enabling us to help to tackle fuel poverty in the heart of some of the more isolated communities in rural Derbyshire.

37. Dealing with damp and condensation

A major problem in many British homes

During the colder months, condensation becomes a major problem in many British homes. Our handy guide outlines some of the causes and solutions to common problems.

38. Smart Meters

Smart Meter Information For Households

Smart meters are the new generation of gas and electricity meters which are installed by energy suppliers; they make it even easier to keep control of a household's energy.

39. Smart Energy GB Programme

Training & Funding Up To £25,000

NEA is pleased to announce that the 2019 Smart Energy GB programme launches on the 7th March, with support and funding being targeted to organisations reaching people over the age of 65.

40. Increasing Capacity to Tackle Fuel Poverty

Localised Workshops

Localised Workshops can be used to educate, update and raise awareness, but equally, they can be used for local authorities, charities and community organisations to work with community members.

41. Localised Workshop Kit

Starter Kit For Localised Workshops

To build capacity to identify and tackle fuel poverty in each locality and neighbourhood, we need to enlist the support of a diverse range of individuals/groups.

42. Warming Up Britain

Community Event Case Studies

Use our map and calendar directory to view community initiatives and details of the work and partnerships behind them.

43. Ruth Winston

Warming Up Britain Case Study

Two energy efficiency awareness sessions, energy bingo and advice in London.

44. Tuntum

Warming Up Britain Case Study

Affordable warmth workshop to discuss issues and experiences as well as provide useful information and advice.

45. BassetLaw Action Centre

Warming Up Britain Case Study

Fuel poverty workshops, community groups and open days organised over seven months in Nottingham without a budget.

46. Winterton Disabled Group

Warming Up Britain Case Study

Energy awareness and Wattage Game session at Winterton Methodist Church Hall

47. Menter Cwm Gwendraeth Elli

Warming Up Britain Case Study

One day fuel club conference with speakers and workshops in Gwendraeth Valley

48. Age Concern

Warming Up Britain Case Study

Fuel poverty drop-in sessions to help increase knowledge and confidence on energy saving and affordable warmth.

50. Focus On...

Raising Awareness of Fuel Poverty Issues and Resources

Our monthly themes focus on current topics that keep frontline workers and stakeholders informed and up to date.

51. Warm Home Discount

Helping fuel poor and vulnerable households

Many don't know that there is a government scheme helping people to be able to afford to heat their homes in winter. Advice on what this discount is, who is eligible and how it can be claimed.

52. Fuel Debt and Trust Funds

Help offered by the government and energy suppliers

People struggling to afford to pay energy bills might be able to take advantage of certain benefits, grants and help offered by the government and energy suppliers.

53. Carbon Monoxide Safety

Advice on safety checks, symptoms and prevention

Carbon monoxide is a huge threat potentially facing thousands of homes if people don't get meters checked and serviced. Advice on safety checks and eligibility for getting checked for free.

54. The Priority Services Register

Additional Services For Individuals In Need

The Priority Services Register (PSR) is a free service provided by energy suppliers and Network Operators that provides additional services to individuals in need or are vulnerable.

55. Students Energy Efficiency Tips

Written By Students For Students

For students and young people living away from home for the first time, paying for the household bills can be a shock. Advice to help students to save money and be aware of energy usage.

56. Saving Money By Switching

Where energy is concerned, it pays to shop around

Having loyalty to one energy supplier can often mean people are paying more than they should be for their energy. Advice on comparing tariffs and switching to help people save on energy bills.

57. Keeping Warm At Christmas

As people prepare for Christmas they face difficult choices

As people prepare for Christmas they face difficult choices about whether to heat their homes and forgo household necessities, or spending what they need to keep warm and avoid falling into debt.

58. Warm Homes Campaign

Raising awareness of the challenges faced by those in fuel poverty

The Warm Homes Campaign raises awareness of the challenges faced by those in fuel poverty, the difficult choices they have to make, and the solutions available.

60. Workshop Confirmation Letter

Workshop Confirmation Letter

61. Referral Flowchart

Referral Flowchart Reference

62. Top 10 Tips

Top 10 tips to stay warm and healthy

Improving the energy efficiency of your home is one if the ways in which you can stay warm and healthy, Simply by improving your insulation and making small changes to how you use energy can help you save money on your energy bills is one such measure.

63. Can This Website Help Me?

A short video highlighting core features of the website.

64. The Story Behind This Website

Our new fuel poverty tackling resource hub website has launched!

65. Green Business Podcast with Jenny Saunders CEO of NEA

Sebastiaan Van Dort interviews Jenny Saunders CEO of NEA for the Green Business Podcast.

66. Cookies

Website Stored Data Policy

An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie or simply cookie), is a small piece of data sent from a website and stored in the user's web browser while the user is browsing.

67. Quote Library

All CAP Quotes & Soundbites

68. Terms And Conditions

Community Event Listing Terms And Conditions

70. Maureen Fildes

Maureen Fildes - NEA Coordinator

Getting the support of the most senior person in your organisation will help you integrate fuel poverty into everyday work.

71. NEA Website

NEA Website

NEA, the UK's leading fuel poverty charity, have their own site which is full of useful information.

72. Causes and symptoms of fuel poverty

Causes and symptoms of fuel poverty

There are symptoms to look for to recognise if the household might be struggling with their heating or energy bills this guide will assist you in what to look for.

73. Practical Solutions and help available

Practical Solutions and help available

Householders who own or privately rent their home AND live in a home that is energy inefficient (homes with an F or G efficiency rating) AND receive a means tested benefit may qualify for a free tailored package of improvements that will help to make their home warmer and reduce energy bills.

74. Using your central heating system

Using your central heating system

Central heating is designed to keep all or most of the house warm from a single, central point of heat, such as a boiler. Boilers use a variety of fuels such as solid fuel, oil, liquid petroleum gas (LPG) or natural gas to heat water which is carried around the home through pipes. The heat is then emitted into the room, usually through radiators.

75. Home energy checklist

Home energy checklist

This is a list of changes you can make immediately around your home that may help to reduce your gas and electricity bills.

76. Dealing with damp and condensation

Dealing with damp and condensation

During the colder months condensation becomes a major problem in many British homes. It is caused when warm moist air hits a cold surface such as a window or external wall and condenses, running down the cold surface as water droplets.

79. How to use your Economy 7 tariff

How to use your Economy 7 tariff

Many properties use electric night storage heaters as an alternative to gas central heating. The storage heater uses Economy 7 or Economy 10 tariff and heats up using a less expensive electricity tariff rate (night time) and then gradually releases the heat the following day.

80. How to read your gas bill

How to read your gas bill

This useful guide breaks down each key component of any gas bill busting through the jargon that some may find overwhelming.

81. How to read your gas & electricity meter

How to read your gas & electricity meter

It is important to be able to read your meters to make sure you are giving your energy supplier up-to-date readings which ensures they can provide you with an accurate bill and not one based on estimates.

82. How to read your electricity bill

How to read your electricity bill

This useful guide breaks down each key component of any gas bill busting through the jargon that some may find overwhelming.

83. Energy Champions Kit

Community Energy Champions Project

How to run an event to encourage Energy Champions with rewards and training guides.

84. Referral Toolkit For Frontline Workers

Referral Toolkit For Frontline Workers

Recognising someone who is in fuel poverty may not be as easy as you would think.Many fuel poor households keep their temperatures below the recommended range so energy bills may not always be an accurate way of assessing if they are likely to be in fuel poverty.

85. NEA News Release Liverpool CAP Energy

NEA News Release Liverpool CAP Energy

Councillors Ann O’Byrne and Steve Radford made it a full house when they joined local Liverpool residents to play energy efficiency bingo – a game which incorporates energy saving tips - and learn more about staying warm in their homes.

86. Fuel Debt Advice Bulletin December 2016

Fuel Debt Advice Bulletin December 2016

This edition of the Fuel Debt Advice Bulletin will summarise some of the key topics that could affect or help the provision of fuel debt advice.

87. Fuel Debt Advice Bulletin August 2017

Fuel Debt Advice Bulletin December 2017

This edition of the Fuel Debt Advice Bulletin will summarise some of the key topics that could affect or help the provision of fuel debt advice.

88. Fuel Debt Advice Bulletin August 2018

Fuel Debt Advice Bulletin August 2018

This edition of the Fuel Debt Advice Bulletin will summarise some of the key topics that could affect or help the provision of fuel debt advice.

89. Establishing A Steering Group

Establishing A Steering Group

Affordable warmth strategies provide a framework for action on fuel poverty at a local level. Strategies promote policy and service integration and they may also help to meet other corporate and community commitments particularly in the health, housing, regeneration and environmental sectors.

90. Enfield Warmer Homes Strategy

Enfield Warmer Homes Strategy

Warmer Homes was a community initiative developed in consultation with a number of voluntary and statutory organisations.

91. Fun Energy Event Poster Template

Fun Energy Event Poster Template

A handy starter poster, that is fully editable, to advertise your event locally.

92. Energy Awareness Session Poster Template

Energy Awareness Session Poster Template

An editable poster which can be used for your own energy awareness events.

93. Community Energy Champion Awareness Session Template

Comm, Energy Champion Template

A PowerPoint presentation laying out the ways in which people can help themselves. This is editable and therefore can be changed to include local, relevant information.

94. Community Energy Champion Awareness Certificate

Community Energy Champion Awareness Certificate

Reward and recognise your Energy Champions with personalised certificates for attending your event.

95. AWS Development Process

Affordable Warmth Scheme Development Process

Affordable warmth strategies are designed to meet corporate and community plan objectives in a planned and systematic way.

96. Wattage Game Instructions

Wattage Game Instructions

Developed and reproduced with the permission of Bolton Primary Care Trust and Bolton Council this game was originally designed as a guess the wattage exercise and can still be used that way, but we have also developed a version which shows the cost of each appliance so that participants can make sensible choices around energy efficiency.

97. Picture Quiz Answers

Picture Quiz Answers

Answers for the Picture Quiz for use by the organiser.

98. Quiz Answers

Quiz Answers

Picture quiz answers for the organisers reference.

99. Picture Quiz

Picture Quiz

Saving money is easy with this picture quiz.

100. Picture Quiz Instructions

Picture Quiz Instructions

Making awareness of energy efficiency fun also makes it more memorable. Try this activity with groups, it's a multiple choice quiz so everyone can join in and if you can have a small prize available, even better!

101. Score Card

Score Card

Score Card for the Energy Saver Quiz

102. Energy Saver Quiz

Energy Saver Quiz

Are you an energy saver or energy waster? This quick quiz will get people thinking.

103. Wattage Game (with costs)

Wattage Game (with costs)

How much does is cost to run a washing machine for 90 minutes? This fun game gives you and a community group valuable food for thought. Developed and reproduced with the permission of Bolton Primary Care Trust and  Bolton Council.

104. Wattage Game

Wattage Game

How many Watts do you need to run a washing machine for 90 minutes? This fun game gives you and a community group valuable food for thought. Developed and reproduced with the permission of Bolton Primary Care Trust and Bolton Council.

105. Other Useful Sites

Fuel Poverty Related

Links we think are useful to some of our stakeholder sites. There you will find further reading and resources.

106. Tracy Norris

Maureen Fildes - NEA Coordinator

When I go through the Energy Saving Quiz I always explain what I would spend  my savings on - a day out, a new lipstick, winter coat, better food in the cupboard - especially around the no cost savings that can be made e.g. closing internal doors. I know that it’s not a lot financially but if we can help individuals make the connection then it’s a job done.

107. Lesley Tudor-Snodin

Lesley Tudor-Snodin,NEA

Until we raise building standards for residential dwellings we are never going to be able to successfully eradicate fuel poverty.

108. Maureen Fildes

Maureen Fildes - NEA Coordinator

When I go through the Energy Saving Quiz I always explain what I would spend  my savings on - a day out, a new lipstick, winter coat, better food in the cupboard - especially around the no cost savings that can be made e.g. closing internal doors. I know that it’s not a lot financially but if we can help individuals make the connection then it’s a job done.

109. Lorraine Donaldson

Lorraine Donaldson - NEA Coordinator

Relatively cheap prizes help encourage people to attend community engagement events such as bingo - but make sure they're energy efficient!

110. Lorraine Donaldson

Lorraine Donaldson - NEA Coordinator

Don't start from scratch - check out the resources on this website before developing anything new.

111. Lorraine Donaldson

Lorraine Donaldson - NEA Coordinator

A well informed, motivated 'energy champion' can help you reach far more people than you might expect.

112. Lorraine Donaldson

Lorraine Donaldson - NEA Coordinator

Make sure there's a need for and interest in training on fuel poverty before you commit.

113. Lorraine Donaldson

Lorraine Donaldson - NEA Coordinator

Make your activity relevant to your audience. Help them visualise what they can save financially, give them a need to make savings.

114. Carole Morgan-Jones

Carole Morgan-Jones - NEA Coordinator

Terminology is important – many people don't understand the term 'fuel poverty' - so use words they can understand like 'keeping your home warm', 'struggling to pay your energy bill' etc.

115. Carole Morgan-Jones

Carole Morgan-Jones - NEA Coordinator

Leadership - Try to get your senior managers to embed fuel poverty objectives into appraisals - if you're going to be appraised on it you are more likely to deliver action.

116. Carole Morgan-Jones

Carole Morgan-Jones - NEA Coordinator

Training - Training internal staff from your organisation to raise awareness of the issue of affordable warmth is just as relevant as getting the message out to external stakeholders.  This doesn't have to be formal training – you can use short briefing sessions/newsletters/social media etc.

117. Carole Morgan-Jones

Carole Morgan-Jones - NEA Coordinator

Recruit a champion – Getting a senior champion or political stakeholder on board can support your efforts and mobilise others to take action.

118. Carole Morgan-Jones

Carole Morgan-Jones - NEA Coordinator

Statistics – Using local data and statistics (not just fuel poverty, but Excess Winter Deaths, fuel debt figures) can be very helpful in helping you to 'sell' the issue to senior stakeholders and evidencing the need when applying for funding to support your local activities.

119. Carole Morgan-Jones

Carole Morgan-Jones - NEA Coordinator

Affordable Warmth Groups - Try setting up an Affordable Warmth Group with relevant partners – it's a good way of developing a multi-agency and joined up approach.

120. Carole Morgan-Jones

Carole Morgan-Jones - NEA Coordinator

Community events - Keep it fun and interactive.

121. Carole Morgan-Jones

Carole Morgan-Jones - NEA Coordinator

Communicating your efforts - don't forget the importance of communicating and celebrating what you are doing.  Utilise all avenues available eg newsletters/press releases/personal stories to highlight the issue/social media.

122. Carole Morgan-Jones

Carole Morgan-Jones - NEA Coordinator

Try and get some funding for an award scheme to recognise efforts, and to celebrate and share good practice.

123. Saleem Sheikh

Saleem Sheikh - NEA Coordinator

Community Energy Champions work closely with the local community. They are usually community volunteers and/or members of a Residence Association that meet at regular intervals in the evening. In order to gain maximum benefit, Energy Awareness sessions must be arranged to suite the target audience at a time and place convenient to community members.

124. Salem Sheikh

Saleem Sheikh - NEA Coordinator

Enlist the support of Energy Champions to participate in Focus Groups on Energy Issues. Specific board members of the Residence Association are also very keen to spread the message to neighbouring Associations. The engagement with officers from the Local Authority as a stakeholder is crucial to providing the most upto date Energy related information to the community.

125. Salem Sheikh

Saleem Sheikh - NEA Coordinator

Leaflets and relevant energy related information must be translated to accommodate the diverse community urban areas. Picture graphics would help.

126. Salem Sheikh

Saleem Sheikh - NEA Coordinator

Accommodate audience with Hearing Impairment (perhaps provide a hearing loop) engage a British Sign Language practitioner.

127. Salem Sheikh

Saleem Sheikh - NEA Coordinator

Use Soft-Touch questionnaire for Evaluation and Feedback from the audience. People are put off by lengthy feedback questionnaires.

128. Diane Bland

Diane Bland - NEA Coordinator

Identify the perspectives and agendas of partners and ensure the project helps meet these.

129. Diane Bland

Diane Bland - NEA Coordinator

Ensure buy in from staff at the correct level is sought at initial discussions/meetings.  Failure to do this can result in inactivity and little recognition from an organisation as a whole and disappointment for funders.  Dealing with well intentioned staff but who have no decision making powers can lead to poor outputs and outcomes.

130. Diane Bland

Diane Bland - NEA Coordinator

When dealing with a group of combined authorities, gaining consensus on what activities to deliver can be challenging. It may therefore be best to go in with a list of suggested activities / outcomes.

131. Diane Bland

Diane Bland - NEA Coordinator

Seek intelligence from colleagues with previous knowledge of a particular area or organisation before making an approach.

132. Diane Bland

Diane Bland - NEA Coordinator

Ensure targets and objectives are achievable.

133. Diane Bland

Diane Bland - NEA Coordinator

Carefully manage expectations from the offset.

134. Diane Bland

Diane Bland - NEA Coordinator

In a local scheme added value can be achieved by integrating work on energy, financial inclusion and the health and care agendas.

135. Jimmy Pugh

Jimmy Pugh - NEA Coordinator

Do something different than a stall giving leaflets out – yep Bingo / Picture quiz, lucky dip, spin the wheel always with prizes - it works.

136. Jimmy Pugh

Jimmy Pugh - NEA Coordinator

Make it more of a social occasion tea and biscuits or if budget allows sandwiches – getting people to relax is the way for them to open up and are a lot more receptive.

137. Jimmy Pugh

Jimmy Pugh - NEA Coordinator

Avoid doing a stand alone event on energy try to do a mix and match event with different kinds of advice / information e.g. health, fire safety etc. and always with local, trusted, established partners.

138. Jimmy Pugh

Jimmy Pugh - NEA Coordinator

Ensure publicity goes out well in advance make it eye catching and it is in a venue you have already checked out that is regularly used.

139. Jimmy Pugh

Jimmy Pugh - NEA Coordinator

Engage with local organisations and deliver jointly sends out a stronger message that everyone is working together towards a common goal. Doing a joint event is also likely to attract a "big hitter" as a keynote  speaker.

140. Jimmy Pugh

Jimmy Pugh - NEA Coordinator

Ensure if attending a joint event to speak or compare notes with other speakers if possible to ensure there is not duplication of crossed wires messages.

141. Danni Crosland

Danni Crosland - NEA Coordinator

Always ensure you consider the priorities of the person you are speaking to – with cut backs, and stretched resources tackling fuel poverty will often not be a priority. You need to make it simple to identify how action on affordable warmth could help support their wider strategic or operational aims/objectives.

142. Danni Crosland

Danni Crosland - NEA Coordinator

Take time to scope and research what provisions are already in place, parachuting in will neither be welcome nor conducive to legacy planning.

143. Danni Crosland

Danni Crosland - NEA Coordinator

Research the local policy and strategic landscape – identify where benefits could be galvanised through fuel poverty work and utilise this to encourage engagement with the services/support being offered.

144. Danni Crosland

Danni Crosland - NEA Coordinator

Play back cost benefits – nothing speaks louder than £ and p.

145. British Gas Energy Trust

Helping people get back on their feet and remain debt free

An independent Charitable Trust established in 2004. The Trust contributes to the relief of poverty, with a particular focus on fuel poverty. The Trust provides funds to charitable advice agencies based in England, Scotland and Wales for Local Advisors to deliver specialist money and fuel debt advice services in communities.

146. British Gas The Source

Useful tips, helpful information

Useful tips, helpful information and personal stories from British Gas

147. Simple Energy Advice

Impartial and Independent Energy Advice

Useful information and energy advice.

148. Energy Champions

Spread the word on ways to save energy and money

Energy Champions spread the word on ways to save energy and money

149. Energy Makeover

How school kids helped secure an energy makeover

For Ysgol Hiraddug school in Denbighshire, North Wales, winning a Generation Green makeover courtesy of British Gas saves them money, day in, day out.

150. Affordable Warmth

Affordable Warmth Resources

Proven strategies and how they were developed alongside CAP for measured successes.

151. Impact Report

How CAP Affected Peoples Lives

How the CAP programme has affected the lives of thousands of people around the UK, our statistical analysis and the lessons we've learned.

152. Community Action

How Fuel Poverty Community Action Helps

153. Knowledge & Resources

Download, Learn & Join The Fight

Resource section where you can locate suitable guides, resources and downloads.

154. Cold Homes Toolkit

Cold Homes Toolkit - Resources

We’ve been working with Cornwall Council to make toolkits to help Local Authorities and Health Trusts to tackle fuel poverty. Benefits include better standards of living, improved and more energy efficient houses, fewer avoidable winter deaths and reduces costs for the health, wellbeing and care services. Based on good practice from across England, the toolkits offer useful insight on the most effective ways of working, along with helpful case studies, and useful resources.

155. Our Story

A 30 Year Partnership Against Fuel Poverty

156. Fuel Poverty

Is Society Doing Enough?

157. NEA Response to Energy and Climate Change Report.

Following the publication by the Energy and Climate Change Committee of their report on home energy efficiency and demand reduction this weekend, National Energy Action (NEA) has released the following statement:

158. Community Action Awards 2014 - 2016

Working together to tackle fuel poverty in local communities, in association with the Department of Energy and Climate Change and British Gas.

159. BBC Panorama - Too Poor to Stay Warm

BBC's Panorama correctly highlights that it is completely unacceptable that in the 21st century people are still becoming ill and dying needlessly in the UK because they live in cold homes.

160. Orientation For Newcomers

Getting The Most From This Website

A Short Guide To Getting The Most From This Website For Fuel Poverty Tackling Stakeholders.

161. Tags

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

162. The Library

Fuel Poverty Resource Library

166. Fuel Poverty Tackling Articles

Fuel Poverty Articles

Articles, podcasts and videos related to community action on tackling fuel poverty.

167. Funding & Finance

Funding & Finance Resources

Energy suppliers support and Government and local schemes for householders.

168. Referral Pathways

Referral Pathways Resources

Criteria checklists for the fuel poor with guidance on referrals with handouts and website links.

169. Community Engagement

Community Engagement Resources

Tips and energy conserving actions for making the most of what is available to householders.

170. Bill Management Open Days

Bill Management Resources

Activities and quizzes to use in local initiatives and awareness drives geared towards householders.

171. Awareness Raising

Awareness raising locally and regionally

A collection of briefings and presentations that have worked well locally and regionally.

172. Affordable Warmth Kit

Affordable Warmth Kit

Designed to meet corporate & community planned objectives in a considered & systematic way.

173. Community Bingo Kit

Community Bingo Kit

Tips and guides for key workers and frontline staff for delivery to residents.

174. Referral Pathway Kit

Example Referral Pathway Kit

Examples of good practice and referral pathway checklists for use with clients.

175. Starter Kits

Fuel Poverty Tackling Starter Kits

We've created a set of starter kit resource bundles designed to address common challenges that arise in various fuel poverty tackling initiative scenarios

176. Subscribe To Newsletter

Long Title Text Here

177. Confirm Newsletter

Long Title Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

178. Newsletter Reader

Long Title Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

179. Newsletter Activation Email

Long Title Text Here

180. Newsletter Activated Email

Long Title Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

181. Newsletter Unsubscribed Email

Long Title Text Here

182. Privacy

Website Privacy Policy

This privacy policy discloses the privacy practices for https://www.fuelpovertyresource.org.uk/.

183. Resources and Guides

Resources and Guides

British Gas and National Energy Action (NEA) have been partners for over 30 years, delivering training, projects, and campaigns together to address fuel poverty. This website is a resource hub for others who wish to learn from our combined experience in order to start their own fuel poverty initiatives.

184. Practitioner Top Tips

Practitioner Tips For Success

These practitioners have been where you are now so why not learn from them. Some top tips and great advice that they have gained from their experiences.

185. Our Story & Vision

A Mission To End Fuel Poverty

Our partnership has enabled us to reach individuals and communities from across the UK

186. Community Action

How Fuel Poverty Community Action Helps

A look at what makes up a community fuel poverty initiative and how they benefits vulnerable sections of society.

187. Effects On Communities

Wider Implications Of Fuel Poverty

As well as the effect on individuals, what are the wider effects of fuel poverty in our communities and how does it affect infrastructure and healthcare?

188. Knowledge & Resources

Download, Learn & Join The Fight

We've undertaken hundreds of hours of research and learned many lessons which are documented here in PDF format. Download essential knowledge and resources

189. Contact Us

Stakeholder Enquiries

Have any questions? Do you want to speak to our experienced staff and project coordinators about your area? Contact us via your preferred medium below.

190. Fuel Poverty

Facts and Statistics

Facts and statistics about fuel poverty. Highlighting the issues and affects, and how our fuel poverty resource hub can help promote community action.

191. Quickstart Toolkit

1 Minute Stakeholder QuickStart

Want to get involved but don't know where to start? Answer a few simple questions, and we'll recommend suitable resources that are relevant to you.

192. Resources & Downloads

Download Articles And Resources

We've learnt a lot from CAP and we're sharing it in single and bundled PDF format to help you get involved tackling fuel poverty in your community.

193. Practitioner FAQs

Frequently Asked Questions

We've helped hundreds of people start their journey into tackling fuel poverty, so we've collated the most frequently asked questions for you to peruse.

194. CAP Around The UK

CAP Across Eight Localities

A detailed look at the fuel poverty challenges faced and community action initiatives delivered by CAP in our eight key UK localities.

195. Contact Thank You

Thanks for getting in touch, we'll reply as soon as possible.

Thanks for getting in touch.

196. Liverpool

CAP In Liverpool

Using the Low Income High Costs (LIHC) definition of fuel poverty, 14.4% of Liverpool householders are in fuel poverty which is 29,484 households. Liverpool is ranked 20th out of 326 local authority areas in England, so CAP were keen to get involved and make a difference.

197. Over 50's Energy Workshop

Enfield Council

Simon Heaton lives in Enfield and volunteers with the Over 50s Forum. He read about the energy efficiency 'train the trainer' sessions offered through the Community Action Partnership and decided to get involved.

198. Search Results

Search content using keywords

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

199. CAP Quotes

Suggestions: